Halloween party ideas 2015

Ngaso

[random][featured2]

Cirenged di hebohkan dengan suaara dari arah wahangan cimahi asri, awal kadetek na sora eta awewe berdasarkan laporan warga yaitu mang Aat. informasi terus beredar dari sungut ke mulut dan dari cepil ke cepil sehingga membuat sebagian warga takut keluar rumah.sebagian warga keluar memberanikan diri di antaranya mang dudun and friend, bung anton,mang komar jipang dan perwakilan dari RT 40. Bermodalkan batre mereka juga menyenteran batu tapi sepertinya wanita itu sudah pergi dan rombongan mang dudun kembali ke rumah.


Penasaran dengan info eta tim unit reaksi cepat bergerak lambat menuju arah batu gede. tim berjumlah 7 dengan ketakutan menyenteran eta batu, konon jejaknya ada di batu itu. tapi tidak ada meskipun di senteran make batre badag. Tim bergerak najan bari sieun oge menuju arah leuwi totog dan menemukan barang bukti. kini barang bukti di amankan di pos ngala keusik mang ajid. tanpa di duga tim menemukan sesosok karung bodas terbungkus samping di duga mayat ternyata isinya bunteulan kueh terindikasi itu kueh dari pabrik cimahi yang melakukan kejahatan buang sampah ka susukan.


Tim  pemburu yang berjumlah 7 orang yang kembali hanya lima, dua orang di duga ka bawa caah atau mungkin terjebak di saung ubed, hingga kini dua orang belum kembali ke rumah. dua orang tersebut adalah tim yang berada di tukang. ceuk beja sebelum leungit dia sempat melambaikan tangan dan hilang di kegelapan malam. korban hilang berinisial H dan A atau E warga RT 40 dan warga desa kuta sirna.

informasi konon wanita itu melumpatkan diri ka arah leuwi panjang. tim reaksi cepat dengan sigap bergerak lambat sambil rerempodan mengudag ke arah leuwi panjang. tidak sia sia tim menemukan barang bukti berupa jaket wanita warna pink di saung mang komar.


berdasarkan jejak jaket pink itu kemungkinan eta awewe menjongklok ke leuwi panjang. berhubung malam kian tiris Dan bau bau an haseum semakin menyengat tim tidak memberanikan diri untuk bergerak lebih jauh da sieun di dahar atah atah ku jurig batu gede yang katanya masih menyimpan misteri


Agustus 2017 hut ri ke 72

mari dulur dulur salembur kita ramaikan agustus tahun ini dengan meriah bergemuruh dan menggelegar, kita mau buat acara yang super edun dengan konsep acara yang berbeda dengan sebelumnya. peringatan agustus ke 72 ini kita jadikeun momen kembali dan membuktikan kebersamaan kebersatuan semua. kita ngahiji ngariung dina hal positif dan membahagiakan semua warga. untuk itu pertisipasi dan ikicibung semua warga eta mah mau budak pamuda kolot hayu urang partisipasi aktif dengan membuat konsep acara yang menyenangkan dan semua bisa terhibur. seperti acara dan kumaha teknisnya mari kita bahas

1. persiapan acara peringatan agustus 2017 hut ri ke 72 di kampung cirenged

meskipun ceuk batur ceunh ini sudah mepet waktunya tapi kita tidak patah semangat leuleus dengan alesan eta. kita masih bisa toh pan urang mah rek memperingati acara 17 agustusan. jai puncaknya nya harus agustus ini. beberapa hal anu kudu kita persiapkan adalah pertama :
a. hiburan usulan kita pawai lagi

jika di tahun tahun samemehna kita peringati agustus dengan lomba saja nah tahun ini kita buat berbeda. Bedanya adalah kita pawai dulu di pagi harinya sampai duhur. setelah duhur kita lomba lomba, perlombaannya kita buat sistem kaya outbound, you know outbound?? is ok..ke kami jelaskan ya.

balik lagi ke pawai agustus konsep acaranya adalah pawai dari cirenged menuju cibaraja dengan menyewa satu gruyp drumband sebagai pembuka acara dan pengiring pawai, grup mana mana nya bebas nanti kita meriung ya.

pada acara pawai tersebut diusahakan masing masing memakai pakaian yang unik mirip mirip rek peperangan, baju adat sunda, baju alus baju butut boleh intinya unik dan berwarna. yuk lanjut

pake drumband lagi? biaya lagi atuh ah? pasti itu pertanyaan yang muncul. berapa biaya dan kebutuhan pawai? ini hitunganya ya.

sewa  grup drumband : 2-3 juta
sewa sound system:  itu si aleng atau abah jama menyumbang ya
sewa panggung : sewa yang tahun kemarin atau buat saja yang sederhana sebagai simbol untuk pembagian hadiah lomba
sumberdana : udunan dan dari sponsor

B. perlombaan

jenis jenis lomba yang akan kita adakan tidak jauh beda jeung taun kamari

1. lomba makan krupuk
2. lomba balap karung
3. lomba panjat pinang jika mampu dan kaburu persiapan na
4. lomba menengeul bantal kalau ada kulah yang bisa di pakai
5. lomba menggambar untuk anak kecil dan paud.
6. lomba kelereng di bawa na senok
7. lomba lainnya ke nyusul

tah ieu nu tadi tea disebut konsep lomba outbound teh barudak. cekidot ke kami ngopi heula. dagoan

teknis dan alat

Label 1 Label 2 Label 3 Label 4
Description 1 Description 2 Description 3 Description 4
Description 1 Description 2 Description 3 Description 4
[accordion] [item icon="facebook" title="Accordion 1"]Your Text Here[/item] [item icon="twitter" title="Accordion 2"]Your Text Here[/item] [item icon="pinterest" title="Accordion 3"]Your Text Here[/item] [item icon="diamond" title="Accordion 4"]Your Text Here[/item] [/accordion]

Sanajan digawé di PT. DI, tapi Kang Épot tetep henteu poho kasenian. Komo deui sanggeus ngadahup ka Mulyati, S.Pd., anu salawasna ngarojong Kang Épot dina prosés kréatif kasenian. ”Harita akang nikah taun 1983. Ayeuna mah tos gaduh putra lima urang, incu genep urang...” pokna Kang Épot. Sanajan kitu,  sumangetna dina matéakeun seni calung teu kungsi pareum. Sajabana ti nyalung, Kang Épot ogé mibanda kaahlian ngalukis wayang jeung ngukir wayang. Sawatara ukiran wayang beunang Kang Épot ngajajar di rohangan tamu.
Henteu kapalang ngaléngkah, Kang Épot kungsi medalkeun sababaraha album calung. Taun 2010 grup Epot diadegkeun, dina taun kaduana geus bisa asup dapur rékaman. Salian ti lagu ciptaanna, aya ogé lagu-lagu calung anu dijieun ku pencipta lagu sohor, Uko Héndarto. Diantara album-album calungna aya anu dijudulan ”Halimun Gunung”, ”Sosoloyongan”, jeung sajabana. Kungsi duét jeung biduan Nani Triantini.
Nurutkeun Kang Épot, kasenian téh kudu pikalucueyun jeung pikasoleheun, sarta bisa méré mangpaat. Jadi, pikeun Kang Épot, milih nyorang kasenian téh bisa dijadikeun salahsahiji ibadah, upama diniatan ku kaihlasan. Bisa ngahibur masarakat jeung muka pacabakan ka anggota grupna, kitu diantarana. Atuh nu leuwih legana, tina karya seni téh Kang Épot miharep sangkan bisa ngageuih haté masarakat pikeun leuwih ningkatkeun katakwaan ka Nu Maha Kawasa. Tangtu baé Kang Épot mibanda pamiangan siga kitu, ku lantaran saméméh aub kana seni angklung, di Nagrog téh kungsi aktip di masarakat, misalna jadi Ketua DKM, RW, jeung bendahara LPM widang kasenian.
Calung Epot Grup kungsi diondang ka sawatara wewengkon pikeun manggung. Misalna di daérah,  Sumedang, Ciwidey, Karawang, Subang, Pagadén, jeung réa-réa deui. Kang Épot miharep sangkan calung kahareupna bisa leuwih ditarima ku kalangan generasi ngora. Ku kituna, rupaning torobosan ditarékahan ku Epot Grup, sangkan calung leuwih dipikalandep ku balaréa.***


SENI calung masih kénéh dipikaresep ku sawatara masarakat. Minangka kasenian asli Sunda, tangtu baé kalumangsunga

nna kudu tuluy dipiara. Karya seni calung teu meunang saat ti mangsa ka mangsa, sangkan kahirupanna leuwih manjang, tur leuwih mekar di lingkungan masarakat. Kilang kitu, nurutkeun E. Koestarman, hirup-huripna seni calung lain baé gumantung ka seniman calung, tapi ditangtukeun ogé ku masarakat. Seni calung bakal terus kapiara lamun masarakatna micinta kana éta kasenian. Wujud kacinta masarakat kana seni calung, diantarana méré kasempetan ka para seniman pikeun manggung.
”Kiwari seueur para inohong atanapi masarakat anu mngedalkeun rasa kacinta kana kasenian Sunda. Tapi dina mangsana hajatan, kasenian anu ditanggap téh kalah kasenian deungeun-deungeun. Tangtos sanés ulah, tapi anu wijaksana mah sajabina ti nanggap kasenian deungeun téh masihan lolongkrang ogé ka seniman Sunda, boh calung, jaipongan, atanapi naon baé. Ku cara kitu, seniman Sunda tiasa hirup...” kitu ceuk E. Koestarman, basa ditepungan di palinggihanna, Jl. Nagrog No. 31, RT. 02, RW. 07, Kel. Pasirjati, Kacamatan Ujungberung, Bandung.
E. Koestarman téh leuwih dipikawanoh ”Kang Épot”. Lamun di wewengkon Nagrog nanyakeun imahna ogé, moal bireuk deui kana ngaran Épot mah. Pasti bakal langsung naruduhkeun ka hiji imah anu ngadeg gigireun Masjid Miftahul Falah. Kang Épot katelah ahli seni, anu ngaluluguan grup angklung, anu dingaranan Épot Grup. Nya, ti saprak ngadeg grup calung Epot, ngaran Sutarman mah geus ampir kapopohokeun, da leuwih nelah Kang Epot.
Kang Épot téh aslina mah urang Sumedang. Lahir di Buahdua, Sumedang, 19 Februari 1960. Lahir di lingkungan kulawarga seniman. Ibu-ramana, Pa Usman jeung Bu Entar, harita ngarojong pisan ka Kang Épot pikeun neuleuman dunya kasenian. Lantaran réa diantara barayana ogé anu aub dina kasenian Sunda. Contona mah uwana ahli penca, akina ahli tari serimpi, bibina ahli nyawér, jeung sajabana. Ku kituna, ti leuleutik, Kang Épot mindeng pisan diajakan ulin dina panggung. Ti mimiti ngagoongan nepi ka ngendangan, geus loma pisan dina kahirupan sapopoé. Matak, kana gending téh geus teu bireuk deui, da puguh jadi bagian tina kahirupan sapopoéna.
Aya dua pangaresep Épot ti bubudak anu nepi ka kiwari tetep napel, nyaéta ngadalang jeung nyalung. Baheula, keur jaman budak, Épot sok ngabantuan bapana ngagaru di sawah. Bari ngagaru téh, Épot teu eureun hahariringan atawa dadalangan, nurutan rupa-rupa sora badis dalang wayang golék.
Sakali mangsa, tatanggana aya nu nanggap Dalang Abah Sunarya. Épot mah lain lalajo siga batur, tapi milu naék kana panggung awahing ku resepna kana wayang. Tug nepi ka ku bapana disérénkeun ka Abah Sunarya, sangkan diatik ngadalang di Giri Harja. ”Tapi, pun biang harita lolongséran payuneun hawu, alimeun papisah sareng Épot...” kitu ceuk Kang Épot ngumbar panineungan jaman keur budak. Kiwari mah dua sepuhna tos ngantunkeun. 
Diberdayakan oleh Blogger.